Галерия
Главно меню
Публикации
Брояч

   всичко

   посетители онлайн

Книги - Отношението - функция на еволюцията
Эта статья доступна в стандартном RSS формате для публикации на вашем сайте:
http://iskri.net/data/artbg.xml

otno6enieto.gif

"Човек, чието познание за света не го отвежда по-далеч от точката, до която може да го отведе науката, никога няма да разбере какво намира в природата онзи, който гледа с очите на духа"
Робиндранат Тагор

Функциите Разсъждение и Осъзнаване довеждат до функцията, отразяваща целостта им изразена чрез Отношението и превръщането й в кардинален критерий за позиция в битието на хората - само на хората. Затова я наричаме функция на еволюцията.

Изводи (от книгата)

От казаното в изложението можем определено да направим следните изводи за кода "изяждане плода на познанието":

Първо:

Кодът обяснява включването на функцията Разсъждение, която умът на хората до тогава не е притежавал. Протича двустранният процес Теза - Антитеза.

Второ:

Процесът теза - антитеза довежда до протичане на функцията Осъзнаване - Синтезът.

apple.jpg

Трето:

Функциите Разсъждение и Осъзнаване довеждат до функцията отразяваща целостта им изразена чрез ОТНОШЕНИЕТО и превръщането й в кардинален критерий за позиция в битието на хората - само на хората. Затова ние я наричаме ФУНКЦИЯ НА ЕВОЛЮЦИЯТА

Четвърто:

Осъзнаването на сетивната информация е на две степени: Самосъзнание за Себе си и Осъзнаване на обектите извън Себе си.

Пето:

На физическо ниво протичат за първи път следните физически процеси:

1. Включване на зрителните органи (очите) на друго ниво, различно от това преди изяждането на плода на познанието.

2. Задействуване на вътрешни връзки между Дясното и Лявото полукълбо, които позволяват аналитични функции. Заражда се първото психосъстояние на хората - изпитват срам.

Освен това:

3. Проявяват се творческите способности на Адам и Ева (когато си зашиват дрехи от смокинови листа). Те имат вече действен ум.

4. Протича оценъчна психодинамична реакция довела до способността за полово привличане и от там до раждане на поколение.

5. Реализира се началото на морално - етичните норми на поведение при човека - Богът им дава дрехи за да прикрият голотата си. Човекът вече притежава и етика.

 

Тегли

Създадено: 03.08.2010 : 14:56
Обновено : 14.08.2010 : 20:28
Категория : Книги
Страницата е посетена 1340 пъти


Версия за печат Версия за печат

Информация
Официален сайт на Спас Мавров. https://www.facebook.com/spas.mavrov 
^ Нагоре ^