"Представяне на Речник на сакралните думи в Тангризма" - Спас Мавров, Варна.