По следите на Романови 

Степените на посвещение в Тангризма

Българската сакрална вълшебна приказка 

  Новите фалшификатори 

Снежанка и седемте джуджета

Траките в долината на розите

Съдба - идеята за страшния съд

Небесната костенурка - знак на Танг-Ра

  Езотерично тълкуване на мартеницата

Мадарският конник

Сътворението на Адам