"Български сакрални вълшебни приказки" - Спас Мавров, представяне.