"Идват глобални промени от невидимия свят" - Спас Мавров.