"Учението на Танг-Ра и българската история" - Спас Мавров, 2019 г..