Небесната костенурка - знак на Танг-Ра

Бал-Гурите, като синове и пратеници на Танг-Ра имат предадена и тайната на Неговият Личен знак - Небесната костенурка. Тя е космичният пътник, Душата създателка на световете о снасяща яйцата на живота. Тъй като Небесната костенурка е Вселенен източник на живота тя гостува на всички планети във всички звездни системи, където се заражда живота.

Небесната костенурка е Шестполюсен знак, изразяващ Трите нива на Душите БА, когато слизат в материална форма и стават трите същности на душите КА. Това взаимно проникнато движение се хармонизира в центъра на знака, който бележи Седмата същност на единството между Небето и Земята. Шестте полюса на Духът, станал Душа и Душа, но вече обучена в опита, са космичните Принципи за развитие на материята и енергията. Към тях трябва да се прибавят двата полюса на планетата, където душата е слязла. Така всяка еволюция на съзнанието дава Октоадата. Но като прибавим и споменатия център на хармонията общият сбор на Свещените полюси на Небето и Земята стават ДЕВЕТ. Точно толкова, колкото има Земята: Два главни магнитни полюса Север и Юг и Седем второстепенни. Костенурката от край време е символ на небесното същество скитащо в пространството. Тайната на този знак е позната и са я разпространявали само свещениците на Шумер, особено едно от неговите свещени племена - Хунорите. Те принадлежат към Българското коляно и пазят тайните на рода си. До някъде е разработена от Китай.

Този знак евреите издигнаха (по времето на Соломон) като свой религиозен символ без да дадат обяснение откъде и как Соломон решава да илюстрира с него своя племенен бог Йехова и народът му. Да го вземе можа, но да го обясни нямаше как, затова го превърнаха в символ изпълнен с неясно съдържание. Ако беше на Соломон, той трябваше да даде обяснение защо липсва в средата центърът на хармонията (Па Куа) и какво означава да носиш този знак без център. Разбира се неговият личен племенен бог Йехова не може да сложи център, защото там лежи знакът на Четвъртичността и Квадрата на Земния  символ. А това е дълбока тайна, която Соломон не е можел да знае. Савската царица явно не му е казала дълбокото значение, а само едно от нивата.

Небесната костенурка не е само два вплетени един в друг триъгълника, а преливащи един в друг и образуващи безкрайната спирала на претрансформациите на лентата на живота. Тя отразява единството на Вселената и еднородността на Макрото и Микрото. Тя олицетворява не само хармонията като двойки противоположности, а хармонизирането на душите преливащи една в друга и губещи половата си принадлежност. Костенурката като лентата на Мьобиус, е без начало и край - както материята и енергията преминават една в друга и така бележат безсмъртието на Духа-Душа.

Небесната костенурка оформя Шест нива на празнотата, мястото, където Съседните Вселени деформират състоянията си, откликвайки на Нашата вселена. По Принципа на съответствията, този Закон важи и за Мега Галактиките, от там за Галактиките и Седмичните структури на Звездните системи в тях. А общият брой на критичните фази (преплитанията) отбелязани в знака, дават центровете на Дванадесетте звездни системи (Зодиак), които управляват еволюцията на планетарни системи като нашата. Общите символи в Космичната костенурка описват Астрономичните отношения между съзвездията Голяма мечка, Малка мечка, Плеядите, Орион, Голямо куче, Еднорог и Барс (Лъв). Към тях трябва да прибавим и тайните на Осмото съзвездие - Касиопея.

В нейната символика са вплетени тайните на Творчеството на ниво Вселена (трираменната схвастика и сувастика), тайните на земното (планетарното) творчество (знакът “А” от глаголицата) и тайната на движението на Небесния Кон, когато слиза в материята за да помага на хората. Тъй като българите са с обязден кон, който ръководят чрез юзда и стреме, то тази тайна не може да бъде претенция на никой друг народ освен българския. Ето затова така категорично заявяваме, че Соломон е приел и наложил Равнораменния кръст за символ на Ерусалим, а по-късно пализмът го преутвърди чрез така нареченият Малтийски кръст, но нито единият, нито другият знаят истинската му символика. Китай е усвоил в значителна степен тези тайни, но според нас не е първопритежателят на тайните.

 

Символика на ТРИРАМЕННАТА Схавстика и Сувастика

Основната образуваща на този знак са Кръгът, Пространството, което той загражда и Точката в неговия център. Това е прастар и единствен символ на Бога - творец на Вселената. В универсалността му се съдържа информация за всички нива на Творчеството. трите посочени елемента означават: Цялото, Съдържанието и Резултата. Този символ на Бога е принципен и полов. Защото е творчески, тоест развиващ се на ново ниво, раждащ.

В Тангризма Целостта като енергия на Управлението се нарича Дум-ай, Пространството като потенция на Целостта за развитие се нарича Жън-ай, а Творчеството, следствието е Ум-ай.

В своята пълнота, Богът е СИМЕТРИЧЕН. Когато започва да твори той става АСИМЕТРИЧЕН, тоест ТРОИЧЕН.

Фиг. 1: Символът на Бога - творец на Вселената

 


Фиг. 2: Знакът на асиметричността

Движението на енергиите вътре във всяка система са Схвастични (обратно на часовниковата стрелка) и Сувастични (по посока на часовниковата стрелка).

 Фиг. 3. Динамика на Бога: от ляво на дясно: Сувастичен трираменен кръг (Юг), Схвастичен трираменен кръг  (Юд-Север), Схвастично-сувастичен трираменен кръг.

Базовият знак на творящият (асиметричен) Вселенен Бог, когато развива своята Творческа енергия излиза извън пределите на Собственото си поле. Той става Танг-Ра - творяща енергия.

 

Фиг. 4. Кръг със Знака на Танг-Ра и само Танг-Ра.

Така наречената Мотовилка е символ на творческата енергия на Танг-Ра приложена в материята на планетарно ниво.

Двата трираменни знака дават общият принцип на движението на планетите във всяка Звездна система. Това е графичният знак на Костенурката, когато не отразява Вселенни идеи, а само планетарни.

 

Фиг. 5. Знакът на Соломон (знакът на Юду коляното) и знакът на първородния Син на Твореца - Логоса на Бога.

Знакът на Соломон с точка по средата - бележи се Алфата - първородния Син на Твореца - Логоса на Бога. Евреите нямат точка, защото техният бог не е Синът, не е Логосът)

Шестте центъра на движението на енергиите по точките на Схвастично-Сувастичните канали, плюс точката на Божествения Логос дават графичният знак на Костенурката.

Същият знак отразява движението на Слънчевата система по Еклиптиката и Съзвездията, чийто йонни потоци отработват еволюцията на душите в нея. 

 

Фиг. 6. Костенурката със зодиакалните знаци и Небесната костенурка

 

Танг Ра - Творец в материята

До тук свършваме с трираменния кръст.

Но на ниво Материя символиката на Костенурката продължава.

На ниво Творчество на Земята, осъществено от енергиите на Синът на Танг-Ра Амон-Ра и Твореца на материята Аллах, системата придобива следния вид:

 

Фиг. 7.

Това е Божественото творчество на ниво Андрогин - Адам Кадмон - двуполовият.

 

Фиг. 8.

 

Когато Елохимът слиза в материята да твори Той губи кръгът и затова негов основен символ е Равнораменния кръст: дух и материя в равновесие и хармония.

Творчеството на Бога - Творец на Земята е отразено в знакът на Българската Глаголица известен като “АЗ”.

Този знак отразява Принципът на всяко творчество в нашата Галактика. Това е Танг-Ра. Това е базовият знак за съставяне на сложната и дълбока символика на Глаголицата. Категорично заявяваме, че в Глаголическите знаци на Българската азбука няма нито един символ изразяващ предсказателни или гадателски аналогии.

Когато Елохимът твори на Земята Божественият аспект на Асиметричността се изразява чрез белег илюстриращ слизането на Духа в материята.

Хоризонталата изразява развитието на асиметричността вътре в материалното творчество като личностна, индивидуална, но взаимосвързана цялост на всички нива и царства (Кристалното, Растителното, Животинското и Човешкото). Когато Двата полюса на Дум-ай и Жън-ай се развиват самостоятелно те се бележат така:

 

 

Фиг. 9.

Това е творчество на половете. Космичният Човек вече не е андрогин, а полово детерминиран (ограничен).

Този знак дава информация за всички процеси на творчеството в нашата Вселена, Галактика и Седемте Слънчеви системи, една от които е нашата.

Знакът Равнораменен кръст е също Сувастично-Схвастичен.

 

Фиг. 10. Схвастика, Сувастика и Общ знак

И тази стара идея е отбелязана дори на пръстена на поп Богомил.          

                  

 Фиг. 11. Пръстена на поп Богомил

Схвастично-суватичното движение на планетите и влиянието на това движение над Творчеството на Елохимът е заложено в още една символика известна на българите и принадлежаща единствено на тях, защото само те имат стремена на конете си. Българинът язди със стремена, тоест управлява своя кон с цялото си тяло. Това е символ на държавност.

Споменатият по-горе схвастично-сувастичен четирираменен знак Аз-ът е главният ход и на Небесният кон - Еднорогът - конят на Небесните Учители - Бал-Гурите.

Конят на българите може да прави всички ходове именно защото е командван и от стремената на ездача.

Равнораменният Кръст на българите носи символиката на хода на коня от великата игра на космоса - ШАХЪТ.

Той отразява основният Принцип на хармонизирането на двойките - Октоадата.

 

Фиг. 12. Шахматното поле и Сувастично-Схвастичното движение на Коня

С казаното до тук споделихме част от разработката ни за тайните на Колобрите на Танг-Ра, които благодарение на Бога, Борис Първи не можа да избие.

Така се прави календар като Българския - най-точният, защото изисква отлично познаване на Небесната сфера и мястото на Земята в нея. Знакът на Танг-Ра, Космичната костенурка, е източник на огромна информация за космоса, стига да се познава.

Спас Мавров
Варна 2003г.