Великата пирамида в Гиза и геомагнитните промени през 2012 година


 

Искам да изразя една моя хипотеза, свързана с ролята и функциите на пирамидите в света. В случая ще дам своето становище единствено по отношение на функциите на трите пирамиди в Гиза, Египет, на фараоните Микерин (Манкаур), Снофру (Хефрен) и Хуфу (Хеопс), и главно на Великата пирамида. Преди близо 12 години в една своя хипотеза, предадена от мен на посолството на Египет в България, изразих становището, че „Всички култови обекти на планетата, като пирамиди, храмове и могили, са части от единна астрономична структура“.

За загадъчните и все още нерешени от науката тайни на тези три пирамиди има направен много добър филм – „Разбулването на Пирамидите“ (The Revelations of the Pyramids). След като изгледах няколко пъти филма и предвид редица съобщения в пресата за енергийно активиране на пирамидите в света, стигнах до заключението, че идеята ми има основание да бъде разгледана от специалистите сериозно и отговорно. Тъй като не съм експерт, обръщам се към египтолози и специалисти, които биха могли да конкретизират идеята, и най-важното – да се вземат нужните мерки, ако твърденията ми се окажат верни. 

Хипотезата ми се базира на следното: 

През 1993 г. немският египтолог Рейнер Щаделман открива до пирамидата на фараона Снофру, баща на фараона Хуфу (Хеопс), мащабно умалено копие на пирамидата на Хеопс, така наречения Пирамидон. Неговите параметри напълно отговарят на размерите на пирамидата на Хуфу. Загадъчното е, че след време, според авторите на филма – през 2008 г., формата на Пирамидона се променя. Още по голямо любопитство буди въпросът: защо строителите на пирамидата са направили това копие и са го положили в основата на пирамидата?

Аз съм един от запознатите в България с древното българско Учение за Единния бог Танг-Ра, както българите са наричали Централното слънце на нашата Вселена или Главната звезда на съзвездие Плеяди – Алкиона. Те са били отлично запознати със системите и движението на небесните светила над нас, свидетелство за което е създаването на най-прецизния календар в света, известен като Календара на българите.

През 1993 г., годината на откриването и на Пирамидона, присъствах лично на един специфичен енергиен процес в България. Според нашето древно знание, територията на гр. Велико Търново е енергийният център на Балканския полуостров и представлява част от система енергийни Центрове на планетата с Главен енергиен център за нашата епоха: Египет, платото Гиза.

На 03.03.1993 г. присъствах на така нареченото от нас „начално отместване на ядрото на Земята”, което трябва да бъде съпътствано с особен феномен, проявяващ се в този момент. Събитието се състоя. За мен, според преданието, в този ден започнаха промени в енергийното състояние на планетата, които трябва да доведат до промяната на полюсите и екватора на Земята. Голяма част от процесите, които съпътстват подобни кардинални промени в състоянието на Земята вече са налице и се наблюдават от учените с интерес и тревога.

Ако се абстрахираме от елементарно третираното в пресата предание на маите за промените през 2012 г., можем да приемем, че е налице следното:

  1. Строежите на култови обекти като Пирамидите в Египет, Мачу Пикчу, Наска, Мохенджо Даро и т.н. до Великденския остров – всички, намиращи се на една линия по обиколката на планетата, са съоръжения, чрез които трябва в критичния момент –тази година– да разберем качеството и посоката на предстоящите промени;
  2. Заложено е натрапчиво повтарящо се закодирано знание на нашите предци, чрез което те искат да ни наведат на определено разбиране.

Предвид случилото се на 03.03.1993 г. в гр. Велико Търново и откриването на загадъчния Пирамидон в Египет през същата година, както и на всички промени в състоянието на Земята, стигнах до следното заключение: 

Предците ни са знаели със сигурност за протичащите в момента промени в състоянието на планетата, и особено на предстоящата промяна на полюсите и екватора. Чрез споменатите съоръжения, и особено чрез пирамидата на Хеопс, ТЕ целят да ни наведат на мисълта, че можем да предвидим и предотвратим евентуални тежки природни катаклизми. За целта е нужно всички съоръжения, построени от тях, да заработят в ЕДИННА СИСТЕМА с център: Египет, платото Гиза – Великата пирамида. Задействането на тази единна енергийна система от съоръжения ще стабилизира процеса при промяната на полюсите и установяването на екватора на неговото предишно място – линията, по която се намират всички изброени по-горе обекти. 

Според мен включването в такава енергийна връзка на обектите ще стане, след като положим на предназначеното му място Пирамидонът – копието на пирамидата на Хеопс – на върха на Великата пирамида. Пирамидата затова няма изграден връх, а предвид прецизността на целия строеж е немислимо да допускаме, че това е случайно.

 

Хеопсовата пирамида има параметри, прецизно отговарящи на параметри и отношения, характерни за Земята, което навежда убедително на мисълта, че строежът й и ТЯ, като физически обект, са пряко свързани със състоянието на планетата ни. Съществен момент в идеите на строителите е и фактът, че пирамидата е осемстенна. За мен този факт означава, че нейните лични вибрации и енергии са подчинени на основния закон за развитието на енергосистемите на нашата планета – Законът за Осморността. Законът за Осморността по отношение на ориентацията на планетарните енергии трябва да отразява прецизно поляритета на електромагнитното поле на Земята чрез неговите Осем посоки на действие. За мен този факт е от изключително значение. А още по-важното е, че специалистите могат да го проверят и потвърдят. Както и да бъдат направени навреме нужните изводи и прогнози за характера и мащабите на предстоящите геомагнитни промени.

 

Великата пирамида в Гиза е астрономичен център на Земята за ориентация и към Галактиката ни, и към Вселената. Нейната „стрелка на времето” – Сфинксът, е отмерващият Съдбата на Човечеството и Времето. В книгата си „Пътят на пробудената душа: астрология на траките” съм разработил частично Трите равнища на дейност на Закона за Четвъртичността в нашата галактика, чието планетарно равнище е Законът за Осморността. Става въпрос за влиянието на Четирите базови съзвездия в Астрологията Лъв, Водолей, Телец и Скорпион, които са Управители на Епохата на Пета коренна раса, или както я наричат маите – Петото Слънце. В аспекта на астрологичните аналогии става въпрос за влиянието върху планетата ни на споменатите четири съзвездия, плюс четири допълнителни, определящи настройката на планетните енергии, включително и около осното въртене, спрямо Центъра на Вселената – Танг-Ра, чрез енергиите на неговия Велик син Амон-Ра – нашето Слънце. Четирите допълнителни съзвездия, под чието Управление Земята и Човечеството вече са преминали еволюцията си в предишната Коренна раса, са: Дева, Риби, Близнак и Стрелец. Споменатите Осем съзвездия реализират дейността на Закона за Осморността в сегашната епоха. 

От завещаното ни знание българските Колобри (свещеници на Танг-Ра) знаем, че особени геомагнитни центрове на Земята могат да бъдат задействани или въведени в други равнища на дейност, ако в определено време се извършат ритуали (често прикрити под формата на религиозни култове), включващи енергетиката на района в друг режим на работа. Аз лично съм извършвал и наблюдавал подобни процеси на няколко от пирамидите, намиращи се на територията на България. Подобни енергосистеми се задействат чрез присъствието на определен предмет, култов символ и строго определен брой хора. Образува се Система от две части, която въвежда обекта в енергийна дейност. 

Според мен поставянето на Пирамидона на върха на Великата пирамида е ключов момент в такъв процес. Пирамидонът и Пирамидата образуват нужната двойна структура, за да може да се задейства системата. Пирамидонът ще включи Великата пирамида към излъчване на нов тип вибрации и енергии. Великата пирамида в този случай ще играе ролята на ключ към задействане на енергосистемата от центрове, намиращи се по линията на стария екватор – от Великата пирамида до Великденските острови. Пирамидата на Хеопс, Пирамидонът на върха й и Всички Обекти по стария екватор ще заработят като двигател и стабилизатор на планетата. Великата пирамида в Гиза е часовник, който се пуска в нов цикъл на движение чрез включването в системата на липсващата част за нейния пълен модел – Пирамидона.

Ако предположението ми е вярно, то би трябвало върху площадката на върха на Великата пирамида да има разбираеми следи, подсказващи мястото на Пирамидона. Не знам какви трябва да бъдат те, но специалистите могат да го установят със сигурност.

С надеждата, че тезата ми се приема напълно сериозно и отговорно пред съдбата на човечеството, настоявам да се направят спешно нужните консултации със специалисти, за да се вземат навреме мерки да предотвратим възможните поражения над населението на планетата и да нямат промените трагични за човечеството следствия.

Според мен Пирамидонът трябва да бъде положен върху пирамидата на Хеопс преди Лятното Слънцестоене – 21 юни 2012 г., когато енергиите на Слънцето ще бъдат в най-високата си фаза на влияние за годината.

Истинското включване на Единната система от енергийни влияния и връзки между всички култови обекти по стария екватор на Земята ще настъпи на Първи ТОТ (19 юли) 2012 г., когато Сфинксът се „свърже” със звездата Сириус от съзвездие Голямо куче. Неговата позиция и звездният култ на Египет към това съзвездие не са случайни. Всяка година тази система частично се задейства, но след поставянето на Пирамидона на върха на Пирамидата на Хуфу ще имаме цялостното й трайно включване. В този ден ще заработи с пълна сила и „Сърцето на

Сфинкса”.

В заключение искам да кажа, че моите изводи са плод на моя отдавнашен интерес към гения на египетските строители, както и на Звездната им култура, която според мен все още не е разбрана правилно. Далеч съм от мисълта да правя впечатление или да губя времето на когото и да било.

По линията на своето посвещение и дълг си позволявам да публикувам с мнението си единствено, за да бъде направено нужното за предотвратяване на опасността от тежки поражения над живота на планетата.

Спас Мавров,

Казанлък, 19 април 2012 г.