Биографични данни

Спас Мавров е роден през 1949 г. в с. Венец окр. Бургаски. Завършва Великотърновския университет "Св.Св. Кирил и Методий", специалност скулптура при проф. Григор Кирчев. Работи като преподавател по моделиране и анатомия в Средното художествено училището по дизайн "Академик Дечко Узунов" в гр. Казанлък, във варненското училище по изкуствата "Добри Христов", като консултант в художествената галерия "Палас" във гр. Варна. Последните години животът и творчеството му са трайно свързани с Казанлък.

Участва в изложби, по-важните от които са:

1986 - Международно бианале на хумора и сатирата в Габрово

1992 - Дантеско'92 - Равена, Италия

1997 - Международно бианале на хумора и сатирата в Габрово

1997 - Данте в България, Равена, Италия

1998 - Дантеско'98 - Равена, Италия

Работи в областта на малката пластика и миниатюрата. Творбата "Богородица и Иисус" е най-малката отливка в света на пластиката с височина 7 мм. 

"Богородица и Иисус" -  7 мм

Твори и в областта на глиптиката (резба върху скъпоценни камъни). По-значими творби в тази област са: "Флора", "Богородица, Иисус и Свети Дух", "Риба", "Везна", "Лъв" и други. 

Негови творби са притежание на частни колекции в САЩ, Германия, Италия, Гърция, Русия, Словакия, Австрия, Испания, Белгия, Франция и други. Пластиката "Алфа и Омега" е собственост на колекцията на Ватикана.

Повече от 30 години Спас Мавров се занимава с езотерични науки. Придобива степен по линията на българските колобри, наследници на знанията на първия монотеистичен бог Танг-Ра.

Има редица изследвания и разработки в областта на тайното знание, които представя в няколко цикъла лекции: "Нестандартни проблеми в науката. Връзка между научно и езотерично знание", "Езотерична астрология", "Дванадесетте тайнства на Христос" и др. По тези теми има множество публикации в периодичния печат.

С интерес се посрещат докладите на Спас Мавров на наши и международни конференции, симпозиуми и други научни форуми, в които разкрива част от тайните на Тангризма. Той участва в Първия международен симпозиум по тракология през 1992 год., в Международния конгрес по нестандартни проблеми в науката и парапсихологията - 1992, в Семинар на Оксфордския университет - 1994г. От 2000 г. участва с доклади в ежегодната научна конференция за приноса на българите в световната култура и цивилизации - Варна.

Автор е на множество публикации в периодичния печат и на няколко книги в областта на езотеричната медицина, философия, история.

 

Книги на Спас Мавров:

"Свръхсетивност" – 1995

"Теория на енергийния обмен - обща част" – 1998

"Отношението - функция на еволюцията" – 1999

"Балканите - жлеза на времето" – 2002

"Дванадесетте тайнства на Христос" – 2003

"Колобар" – 2004

"Пътят на пробудената душа. Астрология на траките" – 2005

"Свръхсетивност. Отношението - функция на еволюцията. Балканите - жлеза на времето" второ преработено издание - 2007

"Български вълшебни сакрални приказки" – 2009

"Алхимията като наука" – 2015

Речник на сакралните думи в тангризма - 2016, нов тираж – 2019

Спас Мавров е разностранен творец със значителен принос в различни области на изкуството и науката.